Budsjett 2024: Vedtok drastiske kutt etter debatt om småpenger