Kortbanenettet i nord spiller en vesentlig rolle for å gjøre det mulig å bo og virke i distriktene. Nordlandssykehuset Bodø kan det ta fem timer å kjøre til i bil, mens det bare er en kort flytur unna. Næringsdrift og stor verdiskaping som foregår i Nordland muliggjøres av et fungerende kortbanenett.

1. april 2017 markerte et vendepunkt for både folk og bedrifter i Nordland, idet vi fikk betydelig dårligere flytilbud ved våre småflyplasser. Det er full enighet om at dette anbudet var altfor dårlig, og i flere år har brukerne gått og ventet på at vi endelig skulle få et bedre anbud.

Regjeringen forpliktet seg i Hurdalsplattformen til å arbeide for å «sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet». Med det nye FOT-ruteanbudet har regjeringen innfridd på løftet om lavere priser, og det er bra. Dessverre oppleves imidlertid rutetilbudene mange steder som dårligere enn det eksisterende, som allerede var utilstrekkelig i forhold til behovene.

Med lavere priser vil etterspørselen etter de mest attraktive avgangene gå opp, og det er grunn til å tro at det vil bli utsolgte fly lang tid i forveien. Samtidig har ikke operatøren økonomiske incentiver til å sette opp flere avganger. Resultatet fryktes å bli redusert tilgjengelighet på flyreiser, og denne bekymringen er Regjeringen klar over.

En viktig egenskap ved gode flyruter er at de muliggjør korresponderende reiser, og for innbyggere i Nordland vil det for eksempel være viktig å nå universitetssykehuset i Tromsø. Med operatørens opprinnelige forslag var hensikten å sende pasienter fra én av fire flyplasser på Helgeland til Tromsø klokken fem om morgenen, hvorpå de måtte ha ventet i tre-fire timer i Bodø. Nå har nattavgangene blitt fjernet, med det resultat at pasientene fra Helgeland i stedet må reise til Værnes, gjerne via Namsos eller Rørvik, før reisen nordover kan begynne. Dette er ikke hensikten med kortbanenettet.

De samme utfordringene møter næringslivet. Med få avganger som raskt kan bli utsolgt, vil både reiser og korrespondanser bli vanskeligere å gjennomføre. Dette er viktige rammebetingelser for vårt næringsliv, og Nordland fylkesting er derfor bekymret for at det foreslåtte ruteoppsettet kan medføre at vi i fellesskap går glipp av stor aktivitet i Nordland i overskuelig fremtid.

Nordland fylkesting ber regjeringen følge utviklingen tett. Departementet har vist fleksibilitet, men utfordringene Nordland fylkesting peker på må følges opp, og om nødvendig løses gjennom økt kjøpt produksjon eller rutetilpasninger.

Stig Tore Skogsholm

Høyre

Kim André Haugan Schei

Senterpartiet

Elin Dahlseng Eide

Arbeiderpartiet

Christian Torset

SV – Sosialistisk Venstreparti

Rune Østergren

Fremskrittspartiet

Synne Høyforsslett

Rødt

Bente Iren Hanssen

Industri- og Næringspartiet

Cecilie Hegge

Venstre

Håkon Møller

Miljøpartiet De Grønne

Linda Helén Haukland

Kristelig Folkeparti