Fylkesråd bekymret for rutenes betydning for offshore