Siste kommunestyremøte i Sømna ble åpnet av fungerende ordfører, med fine ord om en MOT-konferanse hun hadde deltatt på.

Der vinklet hun sin erfaring opp mot hvordan politikere i Sømna skulle opptre både i og utenfor kommunestyresalen. Her var ønsket at man skulle holde seg til sak og ikke gå på person.

I spørrehalvtimen, like etterpå, ble det fremstilt spørsmål fra representant tilhørende Senterpartiet, om ikke injurierende men veldig nært dette, påstander som jeg oppfatter som uærlige transaksjoner der kommunepolitiker og ansatt i Sømna kommune er involvert.

Dette er alvorlige påstander som får stå upåklaget både fra ordfører og kommunedirektør. Det kan vel da oppfattes slik at disse ikke hadde noen innvendinger mot påstandene som ble fremsatt om uærlig framferd.

Det som er alvorlig, etter mitt syn, er ordføreren som ikke stoppet dette spørsmålet i den formen den ble framstilt. Det var jo sendt inn skriftlig, så spørsmålet var kjent.

Ikke på grunn av kjernen av spørsmålet, men påstander som direkte går på personer som er lett å indentifisere, og at det muligens er på kanten til injurierende og kanskje over kanten (jeg er ingen jurist).

I tillegg er det skuffende å registrere en slik behandling av bedrifter og deres eiere, der de ikke har fått anledning til å kommentere, spesielt når det blir insinuert «personlig vinning».

Hvordan tror man investorer eller bedriftseiere oppfatter Sømna Kommune etter et en slik behandling...

I tillegg hvordan skal vi rekruttere ungdom inn i politikken når vi behandler hverandre på en slik måte.

Jeg håper dette var en glipp fra ordføreren som slapp dette igjennom.

Så regner jeg med at kommunedirektøren også kommer på banen hvis påstandene om ansatt ikke er riktig.

Trodde først at valgkampanjen var startet. Men dette er ikke valgkamp, men en svertekampanje som vi ikke bør være kjent med.

Ordførerens henstilling til politikere og andre om MOT er viktig. Men det kan virke som om at i dette kommunestyremøte var langt fra teori til praksis.

Hilsen

Arne Finseth

Politiker som forhåpentlig er på tur inn i politikken