Politiker reagerte på antyd­ninger om urent trav om nærings­tomter