Debatten går om næringsarbeid i Brønnøy og Sømna. Ingen av våre to største kommuner har for tiden en egen næringssjef. Ordførerne har vært enige om at et samarbeid vil være av det gode, men i Sømna vil Andrine Solli Oppegaard har kommunestyret i ryggen, og der sender Sømna Senterparti sterke signaler om at de vil ha næringsarbeid med en egen næringssjef som setter «Sømna first».

Ved første øyekast kan man forstå at Sømna ønsker å jobbe for seg. Til en viss grad kan næringsarbeidet virke sentraliserende, Brønnøy vil være førstevalg for mange etablerere i regionen. Likevel tror vi en samordning være best. Man skal nemlig ikke så veldig langt opp i fugleperspektiv før Nordstrømmen-grensa ser fryktelig uviktig ut.

På landsbasis er vi en liten region, i folketall tilsvarende bydeler i landets mellomstore byer. Da blir samarbeid nødvendig. Sømna og Brønnøy er ett arbeidsmarked. En ny arbeidsplass i en av kommunene er også en mulighet for den andre. Samarbeidet mellom basebyene Brønnøysund og Sømna er et eksempel på hvordan samarbeid gir styrke. Suksessbedriften Truck Tek er et annet eksempel. Det gjorde nok litt vondt da de flyttet til Brønnøy, men de vokste seg store i Sømna og ansatte fra Sømna har fortsatt ingen avskrekkende vei til jobben. Truck Tek ble i distriktet, kompetanse og arbeidsplasser ble beholdt.

Næringsarbeid er viktig. Et mangfoldig tilbud av arbeidsplasser er punkt én for å trekke til seg hjemflyttere og tilflyttere. Ofte handler det om det par, hvor begge ønsker seg en jobb å trives i og leve av.

Det finnes sikkert mange modeller som kan fungere, men kommunene må utvilsomt ha noen som tar ansvar og de må ha dette langt fram i pannen. Første bud må være å ha nok tomter og lokaler ledige for dem som vil satse. Det pågående næringsplanarbeidet er viktig langsiktig tenkning i så måte. Men det må også være mulig å få hjelp på kort sikt, for eksempel å ha rimelige kontorlokaler tilgjengelige for gründere.

Alt trenger heller ikke å skje i offentlig regi. Brønnøy næringsforum har de siste årene vært en vital kraft i utviklingsarbeid lokalt, blant annet i nevnte næringsplan. Det er utvilsomt fornuftig å spille på lag med de lokale næringsforeningene som vet hvor skoen trykker og som har god kontakt med medlemmene. Men det er også et viktig signal fra næringslivet når sømnagründer Hans Ivar Slåttøy ber kommunen komme på banen. Det er i bunn og grunn en hyggelig invitasjon. Ta utfordringen!

For ordens skyld: Brønnøysunds Avis er medlem i Brønnøy næringsforum.