Onsdag skal planutvalget i Brønnøy behandle søknaden om å legge en lekter med 30 hotellrom, et såkalt flotell, utenfor den nye festplassen på Strømsneset. Onsdagens behandling blir en prinsippavklaring, saken må uansett på høring.

Rådmannens innstilling, ført i pennen av plansjef Gunvald Eilertsen, er at politikerne sier nei til denne plasseringen. Det argumenteres med de negative konsekvensene for Strømsneset som byrom. Det er brukt mye penger på oppgradering av dette området de siste årene. Samtidig påpekes det i innstillingen at forslaget er "nytt, spennende og urbant".

Saksframlegget sier lite om tidshorisonten. Olsen skrev i den opprinnelige søknaden at man ønsker å ha lekteren ved havnepromenaden «så lenge behovet er til stede».

Et flotell på ubestemt tid i sentrum er ikke ønskelig, men sommerstid er det behov for dette tilbudet. Et flotell i sentrum vil gi kapasitet nok til at Brønnøysund kan takle turistinnrykket i sommer, et behov bransjen mener ikke dekkes fullt ut med dagens tilvud. Thon har ikke ønsket å utnytte hele sin kapasitet, her kommer en privat aktør som er villig til å ta risikoen og øke tilbudet.

Det er riktig at flotellet vil ta noe utsikt fra havnepromenaden. Samtidig er det slik at Brønnøysundet kan beskues over hele strekningen fra Hurtigrutekaia til og med piren på Strømsneset. Så er det en strekning hvor flotellet vil ta noe utsikt, men man vil ifølge søker også tilby allmennheten å gå opp på taket for å se utsikten enda bedre enn man får fra bakkeplan. I tillegg vil flotellet, i saksframleggets egne ord, gi "nye tilbud og nye opplevelseskvaliteter."

Dette burde etter vår mening veie tungt nok til at flotellet får en sjanse på Strømsneset i sommer. I kystbyen Brønnøysund bør det være rom for å bruke noe 70 meter av vårt sentrumsnære bysentrum til et tilbud som styrker oss som sommer- og festivalby, og som i tilleg gir et nytt utkikkspunkt og muligens et nytt serveringstilbud.

Argumentet om byrommets utforming har sin gyldighet, men i sommermånedene trumfes det av reiselivsbehovet. Nettopp derfor bør en tillatelse gjøres tidsbegrenset. Om sommeren trenger vi overnattingstilbud og liv og røre i sentrum, da kan et hotell få ligge sentralt. Men det bør ikke bli en permanent installasjon, det bør ligge et annet sted resten av året.

Da er også kundegruppen annerledes. Eventuelle næringsdrivende leietakere er ikke opptatt av utsikt som turistene. Olsen har blant annet nevnt Registrene som en kundegruppe. Med tanke på de som  skal bygge eller bygge om Brønnøysundregistrenes bygg, så har heller ikke de noe stort behov for å bo på «byens beste sjøtomt». Med turisttilbud er det annerledes, da er utsikt og sentrumsplassering vesentlig. Derfor bør flotellet få en sjanse på sin ønskede plass - i turistsesongen.