Et hemmelig internt notat fra Helse Nord, der det legges opp til avvikling av flere akuttsykehus i Nord-Norge, er i ferd med å skape tidenes høststorm i landsdelen. Akuttsykehusene i Narvik, (Vestvågøy) Lofoten, Kirkenes og et ikke navngitt akuttsykehus på Helgeland, står i fare for å avvikles. I tillegg legges det opp til at fødetilbudet skal forsvinne på steder som Alta og Brønnøysund.

For kommunene som er vertskap for dagens akuttsykehus er det åpenbart at Helse Nord ved direktør Marit Lind kjører parallelle prosesser – en i offentligheten og en på bakrommet. Lovnaden om åpenhet og transparens fra starten av prosessen, som ble bestilt av helseminister Ingvild Kjerkol, viser seg å ikke gjelde. Det kan ikke vi som berørte kommuner akseptere.

Situasjonen er godt oppsummert av Vadsø-ordføreren i et NRK-intervju 20. september: «Det er et svik mot befolkningen … Det kommer til å bli et helvete rundt ørene for veldig mange».

Slik vi ser det legger Helse Nord opp til omkamp. Det var krevende prosesser i Vestvågøy og Narvik rundt den nasjonale helse- og sykehusplanen til helseminister Bent Høie i 2015. Videre har sykehusstriden på Helgeland vart i hele 10 år og med endelig avklaring om en todelt løsning så sent som i 2020. PCI-saken mellom UNN og Nordlandssykehuset var også krevende for landsdelen.

Skinnprosessen som Helse Nord nå driver fremover i høy fart reiser spørsmålet om vi som berørte kommuner bør boikotte det videre arbeidet. Vi opplever at vi verken lyttes til eller involveres med det alvor som må til for få til en god prosess.

Planene til Helse Nord er et angrep på store deler av befolkningen i Nord-Norge. Et angrep på folks helsetilbud, sikkerhet, bolyst og trivsel. Mulighetene for rekruttering til helsetjenestene i landsdelen, enten det er primærhelsetjenestene i kommunene eller i spesialisthelsetjenestene i sykehusene, er i ferd med å forringes i en slik grad at det er all grunn til bekymring. De-rekrutteringen dette skaper, kan bidra til fullstendig ødeleggelse av helsetjenesten i Nord-Norge.

Vi er opptatt av det skal bo folk i Nord-Norge og at landsdelen skal utvikles. Det Helse Nord planlegger for innbyr ikke til satsing på nærings- og samfunnsutvikling med store grønne industriprosjekt – det er direkte skadelig for drømmen om å bygge et Nord-Norge der folk vil arbeide og leve sine liv. Dessuten opplever vi det som er kommet frem som et alvorlig angrep på en allerede overbelastet primærhelsetjeneste i de mange nordnorske kommunene.

Regjeringen og helseminister Ingvild Kjerkol må derfor umiddelbart komme på banen å sette stopper for denne uverdige prosessen. Videre utvikling av sykehustilbudet i nord må utredes og avklares i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen fra regjeringen. Helseministeren har det politiske ansvaret. Sykehus der folk bor i nord er en forutsetning for en levende landsdel som bidrar med sitt til fellesskapet. Det er her ressursene og verdiene i landet skapes i stor grad.

Vi vil derfor sammen be om et møte med helseministeren for å gi henne våre synspunkter direkte - ansikt til ansikt. Sakens alvor gjør at vi forventer at Ingvild Kjerkol stiller opp, og sammen med regjeringen rydder opp i det kaoset Helse Nord nå har satt i gang.

Geir Waage, Ordfører i Rana kommune

Runde Edvardsen, Ordfører i Narvik kommune

Remi Solberg, Ordfører i Vestvågøy kommune

Ann Kristin Moldjord gruppeleder Bodø Arbeiderparti i Bodø bystyre