I november 2017 - etter sterk kritikk mot politiets ledelse som følge av at lensmannskontoret i Sømna ble foreslått nedlagt - sa Brønnøysunds Avis på lederplass at vi ville gi nærpolitireformen en sjanse - som politimester Tone Vangen da ba om. I februar var politimesteren nok en gang ute og ba om å få tid og forståelse, fordi hun foreløpig ikke kunne gi svar på hvordan politiet skulle ivareta befolkningen på Vega etter at lensmannen og de sivilt ansatte på øya forsvinner.

Nå er de sivilt ansatte borte, og lensmannen har en drøy måned igjen på jobb. Planen nå, så vidt vi kan se, er at én politioverbetjent - som tidligere var lensmann i Sømna - skal sørge for politiets tilstedeværelse som «politikontakt» både i Sømna, Vega og Vevelstad, men ha kontorplass i Brønnøysund. Politiets egne krav sier at «lensmannskontoret» på Vega - som ikke er stengt - skal ha åpent minst to dager i uka. Samtidig er det krav om at politikontaktene skal være fysisk til stede i kommunene de er kontakt for minst én gang i uka. Det blir en hektisk ukeplan for denne politioverbetjenten altså.

Hvis noe alvorlig skjer på Vega, så skal politiet rykke ut fra Brønnøysund. Dette skal de gjøre enten med ferja eller ved hjelp av redningsskøyta «UNI Helgeland». Slik la lensmannen for hele Sør-Helgeland, unntatt Bindal, Roger Stangnes det fram for politikerne på Vega tidligere i år. Dette er et meget godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom det offentlige og frivillig. Det er betryggende at politiet i regionen endelig har tilgang til en pålitelig båtressurs. Mange vegværinger ville nok likevel foretrukket å ha en fast stasjonert polititjenestemann på øya, eller aller helst to. Dette forstår vi godt - det er langt fra Brønnøysund, og vær og sjø er som de fleste her vet ikke alltid like samarbeidsvillig.