Hongset Røye har varslet nedleggelse av sin virksomhet. Årsaken er nytt og strengt regelverk som vil ramme de såpass hardt at det ikke lengre er økonomisk forsvarlig med videre drift.

Det er Fiskeridirektoratet som har utformet regelverket. Direktoratet har også behandlet og avvist klagen fra Hongset Røye.

Direktoratet støtter seg på uttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet, ledet av blant annet Bjørnar Skjæran fra Ap.

Brønnøy Ap med Siv Aglen i spissen gir en situasjonsbeskrivelse for Hongset Røye, men har ingen forslag til løsning. De hører om nedleggelsen med «tungt hjerte». I det partiet som visstnok rommer et stort politisk verksted er det helt, helt stille. Dette holder ikke.

Vi mener denne saken kan ha en enkel løsning, men det vil kreve en innsats inn mot departement og minister. Noen, fortrinnsvis i Ap, må våge å snakke imot egen minister.

Det er fiskeriminister Bjørnar Skjæran fra Ap og fiskerikommunen Lurøy som sitter på nøkkelen. Etter vår mening må ministeren varsle en endring i forskriften slik at små innlandsoppdrettere fortsatt har livets rett. Vanskeligere er det ikke.

Ministeren har så langt motsatt seg invitasjon til Hongset, en liten familiebedrift i Velfjord er sikkert ikke viktig nok. Høyre ønsker fortsatt liv i Hongset Røye. Vi ønsker produksjon av kortreist og bærekraftig mat fra Velfjord, og ikke minst ønsker vi sysselsetting og «lys i husan» også utenfor Brønnøysund.

Hadde fiskeriministeren vært vår mann, så hadde han fått klar beskjed om våre forventninger. Sånn håper vi at det lokale Ap også tenker, og ikke slår seg til ro med et «tungt hjerte».

Rune Moe, ordførerkandidat Høyre

Janitha O. Singdahlsen, 2. kandidat Høyre