foto
På Hongset i Velfjord har en familie etablert eget innlandsoppdrett av røye. Foto: Bård Pedersen

Oppdret­tere i Velfjord frykter ny forskrift kan velte fami­liebe­driften