Svarthopen har vært et yndet turområde for brønnøyværinger i mange år. De siste årene har turløypa og området rundt fått flere betydelige løft. Blant annet er stien utbedret kraftig, det er satt opp belysning, flere gapahuker er etablert, det er satt opp treningspark og brygge til å fiske på. For å nevne noe. For å få dette til har lokale ildsjeler lagt ned tusenvis av dugnadstimer. Penger, det som etter hvert totalt må være et sjusifret beløp, er kommet inn både fra kommune, fylke, stat og donasjoner fra næringsliv og private. Dette er meget godt eksempel på hvor mye man kan få gjort hvis flere ser samme mulighet og trekker i samme retning.

Dessverre er det et svært synlig og kjedelig skår i gleden: Hybelhusene i Svarthopen og området rundt disse. Dette er et område som Brønnøy kommune har ansvaret for. Det har vært brukt som midlertidig lagringsplass, og er forferdelig nedslitt. Vinduer er knust, og byggene gir inntrykk av at de kan falle sammen når som helst. Området framstår som herjet. Det er ikke et hyggelig skue for turgåere, og vedvarer som en smekk i ansiktet på alle de som har jobbet hardt for å gjøre Svarthopen til et smykkeskrin både for byens innbyggere og besøkende.

For planmyndigheten Brønnøy kommune er det i tillegg en dårlig presedens å etablere. Her legger man lista høyt for hva som godtas av generelt forfall, rot og sarv. Kommunen sliter når de skal be entreprenører og privatfolk i Brønnøy om å holde orden rundt og på bygg og tomter, når de samtidig selv har et slikt område på samvittigheten. En slik tilsynelatende dobbeltmoral rokker ved rettferdighetssansen hos folk, det skal man være forsiktig med.

Hybelhusene har stått uten mål og mening i over ti år. Et moras. Dette må Brønnøy kommune rydde opp i. Man har hatt mer enn nok tid nå til å gjøre utredninger og vurderinger. Et strøk maling og skifting av ruter hadde også vært på sin plass mens man gjorde disse vurderingene. Selv om hybelhusene de siste årene kun har vært brukt som lagringsplass så kan ikke kommunen være bekjent av bygninger som ser slik ut, midt i et turområde. Eiendomssjefen sier at kommunen ikke har planer om å oppjustere byggene til brukbar tilstand igjen. Det er antakelig ikke mulig uansett. Byggene bør rives. Her bør kommunen feie for egen dør.