Utdanningsforbundet krever at høringsdokumentet med navn «utredning skolestruktur» blir trukket tilbake og behandlet på nytt i arbeidsgruppa. For det første har utredningen hatt navnet «revisjon av Brønnøyskolen» under hele utredningsprosessen og ikke «utredning skolestruktur» som det står i overskrifta i dokumentet som er sendt ut på høring. Dette må rettes opp!

For det andre har både Utdanningsforbundet og arbeidsgruppa i sin helhet, blitt enige om at vi ikke skal prioritere blant de åtte modellene som er lagt fram i høringsforslaget.

Utdanningsforbundet reagerer derfor sterkt på at det i høringsdokumentet står at utredningen anbefaler at det jobbes videre med fire modeller i tillegg til 0-alternativet. Disse fire modellene blir her klart prioritert framfor de andre og gir et tydelig signal om at de andre tre modellene ikke er verdt å se på.

Oppvekstsjef Terje Heggheim er informert om at Utdanningsforbundet som har vært med i arbeidsgruppa, krever at høringsdokumentet blir trukket tilbake og at det må behandles på nytt i arbeidsgruppa, for så å bli sendt ut på ny høring.

Merethe Paulsen Blomstervik

HTV Utdanningsforbundet Brønnøy