I nedgangstider rundt om i Norge skjer ofte det samme som skjer i Brønnøy nå. Jeg opplever at altfor mange, i hvert fall de som skriver i BA/Facebook osv., mister fokuset.

Rett fokus burde vært, etter min mening, hvordan få bedre kontroll på en kommuneøkonomi som er utfordrende. Da handler det om to ting: Bruke mindre penger eller tjene mer.

A) Bruke mindre penger. Kommunedirektøren er ansatt for å hjelpe politikerne og oss alle til å ta noen valg for at kommunens økonomi tilfredsstiller de krav som stilles til en kommune. Dersom man ikke klarer å ha en tilfredsstillende økonomi i en kommune blir man satt på ROBEK-lista og noen andre vil ta valg for hva som er tilfredsstillende for Brønnøy. Disse personene bor andre steder i landet og har mindre kunnskap om forhold i Brønnøy som man bør ta hensyn til i tillegg til økonomi. De vil hovedsakelig kun tenke økonomi. Jeg opplever at kommunedirektøren i Brønnøy gjør en god jobb i ei vanskelig tid. Han ser at økonomien ikke er tilfredsstillende og at det må gjøres grep. Han kommer med forslag til grep som kan gjøres. Det er hans jobb og han er kun budbringeren. Kommunedirektøren kommer ikke med disse forslagene fordi han synes dette er optimalt/den enkleste løsningen, men fordi alternativet er mye verre.

B) Tjene mer penger. Dette gjelder både på kort og lang sikt. Siden kommuneøkonomien er utfordrende akkurat nå er det å hva man kan tjene på kort sikt som er viktigst akkurat nå. Det er meget vanskelig for en kommune på kort sikt å tjene mye mer penger på kort varsel uten at det vil gå hardt ut over kommunens innbyggere. Et mulig anlegg på Toft er på lang sikt og vil ikke hjelpe Brønnøy akkurat nå.

Flere personer skriver i Brønnøysunds Avis at kutt kan ikke gjøres på deres skole osv., men nesten ingen skriver hvor kuttene skal tas. Noen skriver sågar at kutt ikke trengs å tas. Personen som skrev dette tror at kutt ikke vil bli nødvendige … Tror? Å tro er ikke nok. Man må ha en plan for hvordan budsjettet skal i balanse.

Paul Birger Torgnes har sikkert gjort positive ting for Brønnøy kommune tidligere, men her er han på villspor etter min mening. Istedenfor å komme med konstruktive innspill for hvordan budsjettet skal gå i balanse på kort sikt, velger han å flytte ut av kommunen fordi han ikke får aksept for sitt syn i saken. Dette vil kun føre til enda dårligere økonomi for kommunen som fører igjen til enda større kutt og enda større konsekvenser for kommunens innbyggere. Dette er etter min mening kun et bevis på at man ikke har klart å tenke konstruktivt, men lar følelsene få fritt spillerom. Dersom Paul Birger Torgnes ønsker å være en positiv og konstruktiv kraft flytter han tilbake og jobber i lag med oss andre for å finne gode løsninger på komplekse utfordringer.

Har man noen gang vurdert om Nordhus skole kan privatiseres? Kan næringslivet på Toft eller andre steder støtte økonomisk dette forslaget? Bindalseidet skole har vært privat i mange år og fungerer godt. Kan man ta kontakt med dem for å høre om erfaringer med å være privat skole?

Enkelte prater om at utredninger ikke er gjort godt nok. Hvem skal gjøre disse utredningene og hva tror man at man finner ut? Hvem skal bestemme når utredningene er god nok? Er det ikke dette kommunedirektøren er ansatt for å vurdere? Hvis det er eksterne folk, vil det koste mye penger. Hvis det er interne folk vil det belaste en allerede belastet sektor og ta bort søkelys på andre ting som også er viktig i en kommune. Jeg opplever at disse argumentene om utredning er bare en omkamp fordi man ikke ønsker å gjøre grep på det aktuelle stedet som er foreslått å kuttes på.

Man prater om bolyst og i denne forbindelsen skoler og helse. Ikke alle som bor i Brønnøy bruker skoler eller helse i nevneverdig grad. Det kan være mennesker uten barn, barna har blitt store og ikke fått barn, eldre mennesker som ikke bruker helseapparatet osv. Hva er bolyst for dem? De kan ha andre behov som f.eks. kultur. Dette kan være mennesker som ikke opplever at de blir sett eller hørt når det prates om økonomi og budsjett.

Noen kommer med utsagn som «du må bruke penger for å tjene penger». Dette er en sannhet med modifikasjoner og et privilegium for mennesker som har penger. Fattige mennesker og fattige kommuner har ikke samme muligheter som rike mennesker og rike kommuner. Konsekvensen hvis dette ikke slår til kan bli katastrofale. Det er ikke ensbetydende at man tjener penger hvis man bruker penger heller.

Ser at enkelte kommer med utsagn som «enkelte politikere eller kommunedirektøren ikke bryr seg om oss, ikke bryr seg om skolen vår eller ikke bryr seg om næringslivet». Hva vet de om dette? Har de spurt de enkelte om de bryr seg og disse har svart negativt på dette? I vanskelige tider kreves det å ta vanskelige valg. Det motsatte er å gjøre som strutsen gjør – stikker hodet i sanden og håper det går over. Konfliktvegring og handlingslammelse. All honnør til alle som jobber med å ta vanskelige valg og tar dem. Det er mye lettere å stå utenfor å kritisere for valg som blir tatt uten å trenge å komme med forslag til hvordan det skal gjøres annerledes eller å bli ansvarlig for valg som blir tatt.

Lykke til med å ta konstruktive og løsningsorienterte valg fremover.

Pål Christensen

Bindaling som jobber i Sømna og bor i Brønnøysund.