Vedtok utsettelse og videre utredning av skolestruktur