Det er vanskelige og tøffe valg som skal tas av dere for å få kommunenes skakkjørte økonomi på fote igjen, men vi i FAU ved Nordhus skole ber dere om å se forbi kroner og tall når avgjørelsene skal tas. For det er så mange flere hensyn å ta.

I år er det 99 elever ved skolen og et budsjett på i underkant av 13 millioner kroner (der det meste går til lønn til de ansatte), men som til tross for lite midler går i balanse år etter år.

En skole der det er ca. 100 prosent oppmøte ved dugnader, aktiviteter og samlinger i regi av skolen, og som i samarbeid med foreldre og foresatte arrangerer maritim dag, villmarksdag, turmarsj, adventskafé osv. Hvorfor? Jo fordi skolen vår er så mye mer en bare en skole, det er samlingspunktet for hele lokalsamfunnet. Vi har et fantastisk idrettsanlegg drevet frem av ildsjeler som har lagt ned utallige timer med dugnadsarbeid, og som blir benyttet av barn, ungdommer og voksne daglig. Som Helge Torgvær skrev i sitt leserinnlegg: Hvor mange unger ser man «henge» rundt de gamle skolegårdene på Torget og på Sausvatn? Vi frykter dette også kan bli tilfellet her ved en eventuell nedleggelse og vi er bekymret for hva det eventuelt vil bety for lokalsamfunnet her ute.

Vi har et idrettslag med over 200 medlemmer, og antallet bare vokser. Hvis skolen legges ned, frykter vi for idrettslaget vårt. Dersom idrettslaget forsvinner, må alle ungene skysses til byen for å delta på aktiviteter på fritiden, ikke alle har mulighet til dette, noe som i verste fall kan føre til at barn blir tvunget ut av idretten.

Brønnøy har erklært at grunnskolene skal være helsefremmende. Ved en eventuell nedleggelse av Nordhus skole vil nesten 100 barn som i dag sykler eller går til skolen måtte busses, hva koster det i kroner og helse?

Vi hører ofte snakk om bolyst. Bolyst handler blant annet om tilhørighet, trivsel og samhold. Bolyst hindrer fraflytting og fremmer tilflytting. Torgøyan er i vekst, og det er planlagt utbygging i forhold til næring som er estimert å gi 200–300 arbeidsplasser. Det er nærliggende å tro at dette vil gi tilflytting til Torgøyan og kommunen. Hva skaper vel mer bolyst enn en skole der folk bor?

Så kjære folkevalgte, vi ber dere om å ta gode og langsiktige valg.

Vi også benytte anledningen til å takke de ansatte ved Nordhus skole som står på, og står støtt, selv om trusselen om nedleggelse av arbeidsplassen deres stadig henger over dem.

På vegne av FAU Nordhus skole

Marthe Hauan

Leder