Stiftelsen Peacepainting har gjennomført aktiviteter og tilbud for barn og unge verden rundt i en årrekke, fra sin base i Bindal kommune. Stiftelsen driver freds- og likeverdsarbeid nasjonalt og internasjonalt, gjennom en unik, egenutviklet metode basert på bruk av farger, kunst og poesi. Peacepaintings samfunnsoppdrag er å arbeide med inkludering og integrering i vid forstand.

Peacepainting har hatt verksteder i 22 forskjellige land, blant annet i Iran, Sri Lanka og Nord- Korea. Størsteparten av aktiviteten foregår likevel i Norge. Det er laget nesten 9000 malerier, og disse er vist på over 400 utstillinger, blant annet i FN-bygningen. Stiftelsen har hatt et høyt aktivitetsnivå siden oppstarten i 2007, dette har gitt god markedsføring, og et profesjonelt team med et godt nettverk. Det har hele tiden vært en ambisjon å øke aktiviteten, men dette forutsetter statlig støtte.

NTNU har gjennomført et forskningsprosjekt på metodikken, som de har beskrevet som et redskap for kommunikasjon og sosial deltakelse. I rapporten konkluderer NTNU med at metodikken har god effekt, og sier blant annet: «Verkstedene og metodikken til Peacepainting gir barn muligheten til å kommunisere seg selv på nye måter som øker deres selvinnsikt, og samtidig erfarer alle barna at aksept og anerkjennelse gir et positivt kommunikativt fellesskap.»

Peacepainting lå fast inne i statsbudsjettet i perioden 2018–2020. Deretter falt stiftelsen ut, men fikk 1 million i revidert for 2023. Dette gir stor uforutsigbarhet, og Nordland fylkesting mener aktiviteten til Peacepainting må sikres gjennom tilstrekkelige og faste bevilgninger. For 2024 bes det imidlertid om at stiftelsen igjen prioriteres gjennom revidert nasjonalbudsjett.

Peacepainting sin aktivitet har et bredt nedslagsfelt, og kan passe innunder flere departement–både barne- og familiedepartementet., helse- og omsorgsdepartementet., kommunal- og distriktsdepartementet., kultur- og likestillingsdepartementet., kunnskapsdepartementet. og utenriksdepartementet. Det viktigste er at noen tar ansvaret, og siden dette kanskje først og fremst er fredsarbeid, kan forsvarsdepartementet utfordres til å innarbeide Peacepainting i sine budsjetter.

H.M. Kongen sa følgende i sin tale da han besøkte Bindal kommune i 2023: «Her i Bindal har dere noe av det fineste jeg har hørt om: Peacepainting. Dette prosjektet handler om å styrke likeverdet mellom mennesker på tvers av landegrenser. Gjennom maleri og tekster uttrykker barna og ungdommene ønsker for en bedre verden–med frihet, glede og rettferdighet for alle. For meg virker det som en unik måte å forene positive krefter på. Og jeg ønsker dere varmt lykke til med fortsettelsen. Det startet i Bindal i 2007, og nå er 22 land involvert. Dronningen og jeg vil avslutte med å stille oss bak det poetiske ønsket fra en tunisisk jente på 15, uttrykt gjennom et av verkene i Peacepainting: La oss lyssette urettferdigheten og lage en utgangsdør for den!»

Nordland fylkesting ber om at Peacepainting bevilges 3 millioner i revidert nasjonalbudsjett for 2024, og at det fra 2025 legges inn med en årlig bevilgning på 5 millioner, gjerne under forsvarsdepartementet.

Kim André Haugan Schei Senterpartiet

Stig Tore Skogsholm Høyre

Håkon Møller Miljøpartiet De Grønne

Synne Høyforsslett Bjørbæk Rødt