Søker om 17 millioner i støtte til finansiering av Peacepainting center