Bolig

Ikke gjør dette

Nordmenn brenner 34 millioner drikkekartonger hvert år.