I disse romjulsdagene når vi er midt inne i en kuldeperiode, er vedovnen en god venn for mange. Halvparten av alle norske hjem har en vedovn.

Norsk Varme anbefaler at vi må se bort fra den gamle opptenningsmetoden fra bunnen. Tenner man derimot på fra toppen av vedstabelen i ovnen vil dette gi best effekt.

- Man bør tenne på fra toppen i alle ovner og helst med trennbriketter. Da blir pipa raskere varm, flammene får mer luft og man får raskere god forbrenning, råder Merethe S. Halvorsrød som er styreleder i Norsk Varme.

Halvorsrød påpeker også at dette reduserer partikkelutslippet med inntil 90 prosent og man sparer 40 prosent ved. Ved  å gjøre det på denne måten så reduseres også sot og røyk. Dette gjelder spesielt for nye ovner.

Moderne ovner trenger mer trekk i opptenningsfasen enn de gamle. Dermed er gamlemåten med å tenne opp fra bunnen ingen god idé. I tillegg til sot fører denne opptenningsmetoden til at det danner seg svevestøv, som kommer ut av pipa, eller i verste fall inn i stua.

Norsk Varme har laget en instruksjonsvideo om hvordan du fyrer riktig

foto
Tenning fra toppen gir bedre utnyttelse av veden og varmen.