Onsdag kom de nasjonale tallene: Ifølge Eiendom Norge sank boligprisene 0,5 prosent i september, sammenlignet med det som er vanlig for sesongen. De siste 12 månedene har prisveksten på eiendom vært den svakeste siden finanskrisen.

Avventende

Mona Jenssen, megler MNEF i Eiendomsmegler 1 i Brønnøysund beskriver markedet lokalt som avventende.

- Det er ikke noe kjempetrykk i høst, verken på salg eller visning, selv om prisene har gått noe ned.

Samtidig tror ikke Jenssen det bare handler om pris.

- Det har vært mange boliger ute, også i lavere prisklasser. Jeg tror kjøperne er der, men de er litt avventende. I tillegg er bankene noe mer tilbakeholdne med å gi lån.

Jenssen har vært megler lokalt i mange år og sier hun er vant med at markedet går opp og ned.

- En stund gikk alt som hakka møkk. Så kom permitteringene i oljebransjen og prisene sank. Så er det sånn en stund, og så løsner det.

- Skal prisene ned lokalt?

- Det er vanskelig å si. Enkelte boliger har også gått over takst. Vi har hatt en viss nedgang allerede.

- Fikk rett

Eiendomsmegler Svenn Gunnar Halsen i Advokatfellesskapet Brønnøysund eiendomsmegling sa i april til Brønnøysunds Avis at lokale husselgere måtte nedjustere sine forventninger til hvilken pris de kunne få.

- Jeg hadde vel rett? sier han til BA denne uken.

- Det har jo skjedd. Selgerne har akseptert at prisene ikke bare kan stige og stige. Og når eiendommene får riktig pris, så selger vi igjen. Så det har normalisert seg. Den siste måneden har vi nesten solgt ut det vi har. Så jeg føler at det vi sa var rett, selv om ingen vil si det først. For meg virker det som om de er inne i samme prosessen i Oslo nå, bare litt etter oss. Lokalt er markedet justert og normalisert. Derfor tør også bankene å låne ut igjen, sier Halsen.

Kjøpere byr under

- Jeg tror ikke vi skal mer ned i pris, sier Kristoffer Bjørnvik, eiendomsfullmektig i Rede eiendom.

Han tror og håper at markedet i Brønnøysund er i ferd med å stabiliserer seg prismessig.

- Det har vært mange boliger, spesielt leiligheter, til salgs. Det ser kjøperne, og så forventer de prisnedgang. De venter med bud, eller byr under. Og når folk ikke får solgt leilighetene, så kan de ikke selge leilighet og kjøpe hus. Da stopper det opp.

Bjørnvik tror stillingsutlysninger på Brønnøysundregistrene og avklaringen om Registrenes nybygg kan være med på å få markedet til å løsne igjen.

- Prisøkning har jeg ikke forventning om, men jeg tror og håper at prisene nå stabiliserer seg lokalt.