En rekke klubber i norsk fotball har den siste tiden tatt stilling til videre bruk av den omstridte VAR-teknologien på sine årsmøter. Mandag var turen kommet til Glimt.

Også der ble det heftig debatt på årsmøtet rundt verktøyets framtid. Avstemningen som avsluttet diskusjonen endte med 97 stemmer for VAR-avvikling og 69 mot en slik tilnærming.

I forslaget årsmøtet vedtok ble det tatt til orde for at Glimt i alle kommende sammenhenger, formelle som uformelle, skal ha et klart og tydelig standpunkt mot bruk av videodømming i norsk fotball.

Forslagsstiller argumenterte blant annet med at VAR gjør fotballen mindre engasjerende og mer urettferdig. Videre ble det henvist til at det er vanskelig å entydig definere hvilke situasjoner VAR skal gripe inn i.

«VAR skal altså gjøre fotball mer rettferdig, men mer urettferdighet er det sannsynlige utfallet. I tillegg kveles scoringsøyeblikket. Fotball er verdens største kultur og idrett, mye fordi spillets struktur har endret seg lite de siste 100 årene. Hvorfor rokke ved dens grunnstemning til usikker gevinst?» Het det i forslaget.

Styret sa nei

I Bodø/Glimt-styrets vurdering av forslaget ble det henvist til at VAR-bruk er nedfelt i Norges Fotballforbunds strategiplan som ble vedtatt av fotballtinget i 2020. Videre pekes det blant annet på at norsk fotball har det laveste antall inngripener med videodømming i norsk fotball.

Glimt-styret argumenterte også med at statistikk fra forrige sesong viser at rettferdigheten i norsk fotball har økt med VAR-bruk. Det ble også henvist til at rettighetshaver TV 2 har investert betydelig i bruken av verktøyet.

«Dette er regulert i en avtale, og klubbene (via NTF) kan risikere å bli stående som økonomisk ansvarlig for mislighold av dette. Dette er en betydelig negativ konsekvens av en potensiell avvikling», skrev styret i sin vurdering.

– Dommerne føler seg tryggere med VAR. Tryggere på at fotballen blir rettferdig, sa styremedlem Tor Arne Aga til årsmøtet.

Styret ba således årsmøtet avvise forslaget og i stedet si ja til at styret skal jobbe for å forbedre bruken av VAR. Slik ble det ikke.

Splitter fotballen

Debatten om videodømming er i ferd med å splitte norsk fotball.

Molde, Odd, Viking og Kristiansund har sagt ja til å jobbe videre med VAR. Strømsgodset, Lillestrøm, Brann og Rosenborg har årsmøte-vedtak på å jobbe for avvikling av verktøyet.

I tiden som kommer følger årsmøter i en rekke andre toppklubber i norsk fotball. Også der er VAR ventet å bli et tema.

Den omstridte teknologien ble innført i Eliteserien foran 2023-sesongen.