BIL vant cupthriller - håper på Glimt i neste runde