Både Isak og Paco mener BIL betydde mye for deres utvik­ling som spillere