Vegatrappa skal diskuteres under ekstraordinært årsmøte