Kunstgressdekket skal skiftes ut og erstattes av siste «skrik»