Sport

Mange lokale talenter i aksjon

foto
Marte Knoph (BIL), Sunniva Hansen (BIL), Ingrid Strømmen (BIL), Frøya Baustad (Sømna) og Stella Grøttheim (Sømna) representerte Sør-Helgeland på jentesiden. Foto: Rune Knoph