Fotball med grønske på strømpene vender tilbake

foto