Kari og Jonathan skal sykle 350 mil på tvers av Skandinavia – uten telt