Kari og Jonathan er litt gale, og glade for å være det