Sterke beskyldninger etter tumultene på Aspmyra

foto