Isak har ikke fått bidratt så mye som ønskelig i år