Sander kjørte fra Bergen for å være med på løp

foto