Lokaloppgjør med høy temperatur og mange mål

foto