Gladnyhet for håndball og innebandy

Brønnøy kommune åpner Brønnøyhallen for bruk tirsdag, onsdag og torsdag resten av skoleferien.

Inger-Linnea Brønmo Jægersen, Alvhilde Einvik, Elisabeth Reppen og Charlotte Rødhyll viste sin misnøye med manglende treningsmuligheter i juni. Nå har kommunen funnet en løsning.  Foto: Frank A. Bjortjønnli

Sport

Stengte idrettsbygg i Brønnøy kommune har skapt et sterkt engasjement blant lokalbefolkningen. Mange har ytret sine meninger og støtte til de barn og unge som mistet treningsmuligheter da hallen ble sommerstengt.