BA-gjesten

Hytta i skogen ble starten på et liv med sløyd for Hermod-Sture

Fylkesrådet har snudd, og vil likevel ikke kutte TIP. Men for å berge TIP mener fylkesråden at man må kutte noe annet, det er enten eller. Derfor står byggfag nå i fare for å bli kuttet.

Hermod-Sture Dreiås og tresløyd har fulgt hverandre i mange tiår. Det begynte med ei hytte i skogen i Bodø.   Foto: Simon Aldra

Pluss

– Jeg syns jo det er veldig trist. Skal vi bruke det ordet, eller kjedelig? Vi kunne brukt sterkere ord. Alle instanser viser at det er behov for flere fagfolk, at det akkurat nå er litt lavt søkerantall i Brønnøysund er en sak, vi er vant til at søkingen svinger veldig på linjene, det gjelder på alle skolene i Nordland og ut over Nordland og. Det er uheldig at vi hadde så få søkere at vi ikke kom i gang først VG1 byggfag, og så ble den linja stilt i bero, det skulle ikke være tilbud fra høsten av. Det var først i sommer vi fikk signaler om at det var for lite søkere på VG2 byggteknikk sånn at den også ble stilt i bero. Så kom forslaget om nedleggelse av begge. Det er jo ei utarming av tilbudet her i Brønnøysund. Hvis søkere over 25 år hadde blitt tatt opp, hadde linja vært i gang inneværende år.