Petter og Berit selger humlegård for 4,8 millioner

Petter Helge Rønning og Berit Bjørnerud selger gården sin Ølsås til Kristin Hoftun Erlien og Olav Folgerø.

Berit Bjørnerud og Petter Rønning utenfor Amtmannstua på Ølsås i Sømna, gårdstunet som er blitt kjent for Berits humle-engasjement.   Foto: Hildegunn Nielsen

Pluss

Taksten på eiendommen Ølsås er satt til kr 6.250.000,-. Endelig kjøpesum endte på kr 4.800.000,- Enhetsleder landbruk og næring i Sømna, Nils Nyborg stiller seg positiv til at salget kan gjennomføres i sin innstilling til «Utvalg for landbruk», som skal behandle saken 26.november. Hvis salget godkjennes, blir bruket tilleggsjord til Kristin Hoftun Erlien og Olav Folgerø på Kjørsvik, som har forpaktet eiendommen Ølsås i mange år.