Slik blir TTS' ladestasjon i Andalsvågen

Elektrifiseringen av ferjedriften krever bygging av ladesjasjon.

Bygg Techs skisse for ladeanlegget.  Foto: Kartskisse/ByggTech

Pluss

Bygg Tech har nå fått grønt lys fra Vevelstad kommune til igangsettimg av planene med bygging av ladestasjon ved Andalsvåg ferjeleie.