BVS får voksenklasse i restaurant- og matfag

Det blir oppstart til høsten.

BVS-rektor Sylvi Halseth.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Fylkestinget har bestemt å legge ned den ordinære restaurant og matfagklassen ved Brønnøysund videregående skole. Fra høsten blir det opprettet et tilbud for elever fra 25 år med såkalt voksenrett. Det vil si at de ikke har fullført videregående skole i Norge, men har fullført grunnskole eller tilsvarende.