Stadig flere nordmenn ferierer i Norge

Norske husholdninger brukte vel 105 milliarder feriekroner i Norge i 2018, en økning på over 4 prosent fra året før. I 2020 kan tallet gjøre et nytt byks.

De foreløpige tallene for 2018 viser en økning på 4,1 prosent i nordmenns forbruk på norske feriedestinasjoner. Tallene for 2019 er ikke klare ennå. I 2020 tyder alt på en ytterligere oppgang ettersom mange nordmenn sier at de vil feriere i hjemlandet i år på grunn av koronapandemien. her fra Vega Camping ved Floavatnet.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

I 2018, et år med en lang og snørik vinter etterfulgt av en lang og varm sommer, var det norgesferiene som vokste mest, viser de foreløpige beregningene fra Statistisk sentralbyrås satellittregnskap for turisme.