Koronakrisa rammer oss mindre enn landssnittet

På Sør-Helgeland nærmer vi oss 350 permitterte, men landssnittet for permitterte er høyere.

Byggingen av Brønnøysundregistrenes nybygg fortsetter under krisa. Helgeland har generelt sett lavere antall permitteringer enn resten av landet. Hardest rammet på Helgeland er stadig Alstahaug, men selv Alstahaug ligger bedre an enn landsgjennomsnittet, og i Nordland er Bodø også hardere rammet.  Foto: Jøran Horn

Pluss

Nav offentliggjør statistikk for antall søknader om dagpenger under permittering klokken 10 hver ukedag under koronakrisen. Disse tallene er de sist oppdaterte tallene for ukedagen i forveien, altså er tallene som offentliggjøres fredag status fra torsdag. Tallene er på kommunenivå.