Historielag vil rette 188 stedsnavn i Velfjord og Tosen

Velfjord Historielag har i en arbeidsgruppe arbeidet med kartnavn. Nå har de oversendt hele 188 endringsforslag for Velfjord og Tosen kartene til kartverket. – Navn må være rett, stå på rett sted og skrives slik vi lokalt gjør, slår historielaget fast.

Steinar Hansen og en arbeidsgruppe fra Velfjord historielag har sjekket Norgeskartet for å se om navn i Velfjord og Tosen er riktig skrevet.  Foto: Jan O. Nielsen

Pluss

Stedsnavn engasjerer. Fjelltrimmen trekker mange ivrige turgjengere på tur – og da er det viktig at kartene og kartnavna stemmer. I et temamøte på Helgeland Museum avdeling Velfjord i høst, trakk arrangementet fullt hus med interesserte tilhørere. Umiddelbart etterpå valgte Velfjord Historielag å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom turkartene for Velfjord og Tosen. Gruppen besto av Lisbeth Dyrnes, Steinar Hansen og Kåre M. Lande.