Bygger åtte nye omsorgsboliger til 22 millioner

I løpet av februar måned skal de nye omsorgsboligene på Gladstad være ferdig innvendig.

Åtte nye omsorgsboliger er snart ferdigstilte innvendig på Gladstad. Ordfører Andre Møller og teknisk sjef Anders Karlsson er svært fornøyd med arbeidet som Concepthus har utført.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Omsorgsboligene ligger litt tilbaketrukket bak Vega Mekaniske på Gladstad, men likevel nært begge matbutikkene og også Vega omsorgssenter. I februar 2019 inngikk Vega kommune og Concepthus avtale om bygging av omsorgsboligene. OK Kristoffersen Entreprenører AS sto for grunnarbeidet og ett år seinere et bygget snart ferdig innvendig.