Feil sykehjemsbetaling:

Pensjonistforbund krever nasjonal opprydding etter at Sømna-enke stod frem

- Sømnasaken er bare toppen av et isfjell, mener Pensjonistforbundet, som krever full opprydding.

Tror mørketallene er store Generalsekretær Harald O. Norman i Pensjonistforbundet opplever at mange ektefeller og pårørende er i tvil om sykehjemsbetalingen er korrekt, og krever full opprydding i Kommune-Norge.   Foto: Fotograf Johnny Syversen

- Nå må kommunene ta et krafttak for å sikre at de som er på sykehjem kreves rett betaling.

Generalsekretær Harald O.Norman, Pensjonistforbundet
Pluss

Pensjonistforbundet går nå ut med en pressemelding på bakgrunn av klagesaken i Sømna, hvor enke Jenny Karin Antonsen har bedt om en bred gjennomgang etter at ektefellen ble feilfakturert. Sømna kommunes administrative ledelse mener slik gjennomgang ikke er nødvendig. Generalsekretær Harald O. Norman i Pensjonistforbundet er av en annen oppfatning. Han krever en full opprydning i Kommune-Norge som helhet.