Ordfører ber om orientering etter klage på sykehjemsbetaling

Sømnaordfører Hans Gunnar Holand (Sp) vil be om en orientering etter at enke Jenny-Karin Antonsen krevde bred gjennomgang av betalingspraksisen på Sømna omsorgssenter.

Sømnaordfører Hans Gunnar Holand (Sp) vil be om orientering, etter at enke Jenny-Karin Andersen fredag uttrykte bekymring for at beboerne på omsorgssenteret i kommunen blir fakturert på feil grunnlag.   Foto: Bente Milde

Pluss

Etter å ha vært gjennom tre klagerunder med kommunen, har enke Jenny-Karin Antonsen bedt om bred gjennomgang av grunnlaget for fakturering av sykehjemsbeboere i kommunen, samt måten trekk gjennomføres.