Fylkesmannen gransker hendelser på legekontor

Statens helsetilsyn mottok i år to ulike varsler om alvorlige hendelser meldt inn av kommuneoverlegen på Vega.

Fylkesmannen i Nordland vurderer nå to varsler som har kommet inn fra kommunelegen i Vega som rapporterer om to alvorlige hendelser.  Foto: Foto: COLOURBOX

Pluss

Nå ligger saken hos Fylkesmannen i Nordland. Begge hendelsene er varslet etter helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 12–3 som lyder: