Nå er det en forbindelse mellom Strømsnesset og Lille Brønnøya

Men å gå over kan man ikke riktig ennå.

Nå er det altså forbindelse mellom Strømsnesset og Lille Brønnøya. Men det er ennå ikke mulig å gå over.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Onsdag ble det heist på plass et broelement mellom søylene på Strømsnesset og på Lille Brønnøya. Det er fortsatt ikke mulig å gå over.