Kystplan-dokumenter ble for sent journalført hos departementet

Det tok tre uker fra Fylkesmannen oversendte innsigelsene til Kystplan Helgeland før departementet journalførte dokumentene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skylder på tekniske problemer for at de ikke mottok oversendelsen av saksdokumentene for Vegas del av Kystplan Helgeland fra Fylkesmannen i Nordland. Dermed tok det 3,5 uker fra saken ble sendt til den ble mottatt. Her forklarer ordfører Andre Møller statsminister Erna Solberg hvor det er søkt om oppdrett innenfor verdensarvområdet under hennes besøk på verdensarvsenteret i mai.   Foto: Simon Aldra

Pluss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått oversendt innsigelser til Kystplan Helgeland i Vega kommune for avgjørelse fra Fylkesmannen i Nordland. Oversendelsen er datert 30. september fra Fylkesmannen, men er ikke journalført hos departementet før 23. oktober.