Snart skal det nye bygget til politiet reises her

Ramtind AS begynner byggingen av råbygget i slutten av oktober.

OK Kristoffersen er så godt som ferdige med fundamenteringen til nytt lensmannskontor på Russesletta ved Sømnaveien. I slutten av oktober og begynnelsen av november skal råbygget reises.  Foto: Simon Aldra

Pluss

– Bygget reises i slutten av oktober og november, etter det skal det innredes, sier prosjektleder Signar Kristoffersen i Ramtind AS til BAnett onsdag.