Velforening ber kommunen se på trafikken her

Salhus østre velforening påpeker at området er svært trafikert med tungtrafikk og rushtrafikk.  Foto: Matti Riesto

Pluss

Salhus østre velforening ved Hanne Nicolaisen har skrevet e-post til brønnøyordfører Johnny Hanssen om trafikksikkerheten ved Salhus skole.